โรงพยาบาลหล่มสัก ยินดีต้อนรับ

ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ

งานอบรมฟื้นฟูการตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี รุ่นที่ 2 โรงพยาบาลหล่มสัก


โดยมีแพทย์หญิงปริญญาพร ไหมแพง และแพทย์หญิงพิมพ์พิชญา กวางแก้ว เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวงศ์มณี โรงพยาบาลหล่มสัก


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้นิเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์


นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก ประธาน คปสอ.หล่มสัก นายพรสิทธิ์ ศรีสุข สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก


ร่วมต้อนรับกลุ่มคอมมานเดอร์ซิตี้โดยมีนายยืนยง โอภากุล


แพทย์หญิงปริญญาพร ไหมแพง และเจ้าหน้าที่รพ.หล่มสัก ร่วมต้อนรับกลุ่มคอมมานเดอร์ซิตี้โดยมีนายยืนยง โอภากุล หรือ “แอ๊ด คาราบาว” เป็นประธานกลุ่ม โครงการ “รวมพลังสองล้อ ฆ่าโควิด-19”


นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ประธาน คปสอ หล่มสัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก


วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ประธาน คปสอ หล่มสัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก และ นายพรสิทธิ์ ศรีสุข สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก


ร่วมสักการะบูชาและขอขมากรรมต่อพ่อพระกาล และเจ้าแม่สุพรรณิการ์


นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก นายพรสิทธิ์ ศรีสุข สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหล่มสัก ร่วมสักการะบูชาและขอขมากรรมต่อพ่อพระกาล และเจ้าแม่สุพรรณิการ์


นายแพทย์ศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล ประธาน คปสอ หล่มสัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก

พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมตอนรับ ท่าน นายก อบจ.เพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด พร้อมคณะ ในการส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน


ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อ (COVID-19)

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อ (COVID-19)

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อ (COVID-19)

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค

#   วันที่  ชื่อหัวข้อ  ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
1  23 มี.ย. 2566
 แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
2  23 มี.ย. 2566
 แผนเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์LAB ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
3  23 มี.ย. 2566
 แผนจ้างเหมาฟอกลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
4  23 มี.ย. 2566
 แผนจัดซื้อวัสดุเอกซเรย์ ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
5  23 มี.ย. 2566
 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
6  23 มี.ย. 2566
 แผนจัดซื้อวัสดุรังสีวิทยา จ้างpack ,CT ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
7  23 มี.ย. 2566
 แผนจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือทันตกรรม ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
8  23 มี.ย. 2566
 แผนจัดซื้อยาและสารเคมี ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
9  23 มี.ย. 2566
 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์มิใช่ ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด
10  23 มี.ย. 2566
 แผนOUT LAB ปี 2566
 10   0
 ดาวน์โหลด  ดูรายละเอียด

บทความทางการแพทย์


Image
  25 สิงหาคม 2563
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้นิเทศ

นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค


Fackbookจัดซื้อจัดจ้าง


Image
  25 พฤศจิกายน 2564
Image
  2 พฤศจิกายน 2564
Image
  21 กรกฎาคม 2564
Image
  21 กรกฎาคม 2564
Image
  21 กรกฎาคม 2564

ITA


Image
  25 สิงหาคม 2563

HA – Hospital Accreditation


Image
  25 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด


Image
  25 สิงหาคม 2563

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


9วันนี้
99เมื่อวานนี้
99เดือนนี้
99เดือนที่แล้ว
799ปีนี้
799ปีที่แล้ว